Gudstjeneste

Gudstjeneste

Gudstjenestene foregår stort sett på søndagene kl 11.00. Det er fortsatt menighetens ukentlige hovedsamling. Her møtes vi for å være sammen om lovprisning og bønn til Gud. Vi styrker fellesskapet med hverandre i en åpen atmosfære der alle er inkludert. Flere nasjoner besøker vår gudstjenester. Kirkekaffen etter gudstjenesten holder til i "Kjellerstua" og har et godt renome.

Sinnsrogudstjenester

Sinnsrogudstjenester

Sinnsrogudstjenesten og det underliggende tolvtrinnsprogrammet er en hjelp til å snakke sant om livet. Gudstjenesten vil gi mennesker livsmot og håp i hverdagen. En sinnsrogudstjeneste er åpen og inkluderende. Den har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter alle møter i fellesskap som jobber etter tolvtrinnsprogrammet til AA. 

Gudstjenesten har innslag av bønn, nattverd, lystenning, skriving av bønnesedler, tid til stillhet og ettertanke. Det vil være en/noen som deler fra sitt liv - som setter ord på livet her og nå.  Det er en kort preken, kalt "Fra hjerte til hjerte".  Musikken har en viktig funksjon i samlingen.

Søndagsskole

Søndagsskole

Søndagsskolen har noe opplegg for barna av og til. Søndagsskolen arrangerer også aktiviteter for barna utenom gudstjenestene. Som for eksempel juleverksted, sommeravslutning og andre aktuelle aktiviteter. En gang i måneden har vi familiegudstjenester med bønnevanding og preken rettet mot barn og familier. 

Bibelgruppe

Bibelgruppe

Annen hver uke møtes de som kan til bibelgruppe, tirsdager kl. 11.00. Vi leser det som er søndagens tekst og snakker sammen om teksten. Deretter ber vi sammen. Vi avslutter med å spise lunsj sammen