Gudstjeneste. Takkedag.

Takkegudstjeneste med pastor Ole Martin Andreassen.