20240402_104503

Vi har flyttet!

Etter nesten 130 år i samme kirkebygg flytter nå Metodistkirken i Tromsø fra Grønnegata 71 til Parkgata 35.

Etter nesten 130 år i samme kirkebygg har vi nå flyttet. Det er vemodig å flytte ut av et kirkebygg som har vært menighetens hjem i så mange år. Det er mange minner som sitter i veggene og de tar vi med oss videre.

Kirkebygget ble solgt i 2020 og vi har siden leid oss inn i samme kirkebygg. Siden vi solgte bygget har vi lett etter et nytt sted å være. Vi har jobbet med ulike alternativer og landet i første omgang på å leie hos Adventistkirken i Parkgata 35.

Vi takker alle i menigheten for hjelpen med å rydde og tømme kirkebygget. Det var en stor jobb og vi setter pris på alle som bidro og hjalp til.

Vi har nå leid hos Adventistkirken i et halvt år. Vi trives i lokalene og er fornøyd med samarbeidet med Adventistkirken.

Ta gjerne en tur innom Parkgata 35 og besøk oss!